lunes, 30 de abril de 2012

Visa Bulletin Para sa Hunyo 2012 (hula)

Ito ay ang mga pagtatantya para sa susunod na pahayagan visa Hunyo 2012, na may pag-asa na ang progreso ay mabilis sa lahat ng mga kategorya. Luck!


Family-Sponsored
All Chargeability Areas Except Those ListedCHINA-mainland bornINDIAMEXICOPHILIPPINES
F15-Jun-055-Jun-055-Jun-0519-Jun-935-Aug-97
F2A27-Dec-0927-Dec-0927-Dec-0927-Nov-0927-Dec-09
F2B28-Mar-0428-Mar-0428-Mar-045-Jan-9312-Jan-02
F312-Apr-0212-Apr-0212-Apr-0219-Feb-9326-Aug-92
F45-Jan-0127-Dec-005-Jan-016-Jul-9626-Feb-89


Disclaimer:
Materyales na ito ay para sa impormasyon sa paggamit lamang, at tahasang itatwa ang kawastuhan ng impormasyon na ibinigay. Ang site na ito ay hindi magbigay ng legal na payo o mga opinyon, at dapat kang humingi ng isang abogado kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa anumang visa o imigrasyon o mga legal na dokumento o bagay. Ang site na ito ay hindi kaakibat sa anumang pederal, estado o lokal na ahensiya ng pamahalaan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario